Tepat®

Tepat® ialah sejenis racun rumpai yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan ‘phosphinic acid’ (HRAC H) yang bertindak secara sentuhan.

Kawasan Tanaman: Padi

Tepat®

 

 

Hubungi Kami

Kaedah Aplikasi:

Panduan Membancuh:

  • Disyor menggunakan alat penyembur galas bernozel ‘fan jet’ saiz 5/64”. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Tepat® secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan Tepat® di dalam tangki alat penyembur. Apabila mencampurkan dengan produk lain (racun perosak, adjuvant atau baja) sila rujuk kepada label atau hubungi wakil syarikat untuk mendapatkan maklumat lanjut. 

Panduan Menyembur: 

  • Ketika menyembur, elakkan kabus semburan daripada terkena tanaman kerana kerosakan teruk atau kebinasaan mungkin berlaku. Gunakan alat penghadang semburan untuk mengelakkan tempiasan. Jangan sembur di kawasan tanaman lain yang tidak disyorkan. Untuk padi bukit bagi semburan pertama, sembur Tepat® 14 hari sebelum menanam (semasa persediaan kawasan selepas membakar). Untuk semburan kedua, sembur Tepat® 30 hari selepas menanam. Gunakan pelindung muncung semburan (spray shield) apabila menyembur Tepat® di antara baris (inter-row spraying). Jangan biarkan haiwan ternakan meragut rumpai di kawasan yang disembur sekurang-kurangnya 2 bulan selepas semburan terakhir.

Padi
Rumpai Kadar Racun setiap 10L Air Kadar Racun Sehektar Isipadu Semburan Sehektar Catatan

Anak Padi Liar (Oryza sativa)

Padi Angin (Oryza sativa)

280 ml

200ml Tepat + 60 g Urea

200ml Tepat + 60 g Sodium Chlorate

7 Liter

5 Liter Tepat + 1.5kg Urea

5 Liter Tepat + 1.5kg Sodium Chlorate

250 Liter

2 minggu selepas pembajakan
pertama atau sekurang kurangnya 1 minggu sebelum menabur/menanam.

Batas Padi
Rumpai Kadar Racun setiap 10L Air Kadar Racun Sehektar Isipadu Semburan Sehektar Catatan

Rumput Ekor Tebu (Leptochloa chinensis)

Rumput Padi Burung
(Echinochloa colona)

Rumput Pait (Ottochloa nodosa)

Jelamparan (Digitaria adscenden)

Setawar (Boreria latifolia)

Maman (Cleome rutidosperma)

156 ml

7 Liter

450 Liter

Penyediaan batas

Jangan kutip hasil tanaman sekurang-kurangnya 14 hari selepas semburan terakhir.

Jangan biarkan haiwan ternakan meragut rumpai di kawasan yang disembur sekurang-kurangnya 2 bulan selepas semburan terakhir.

Tempoh dilarang masuk semula kawasan rawatan (REI): 12 jam

Muat Turun